วิธีการชำระเงินไปยังต่างประเทศ

มาพูดเรื่องเงินๆทองๆ เป็นเรื่องสำคัญ การชำระเงินผู้ค้ามีอะไรบ้าง

วิธีการชำระเงิน

1 T/T (Telegraphic transfer) นิยมที่สุด จ่ายก่อนผลิต และจ่ายที่เหลือหลังจากผลิตเสร็จ (30/70)
2. L/C (Letter of credit) ผู้ซื้อผู้ขายทำสัญญาค้ำประกัน ( L/C มีบริการทุกธนาคาร )
3. Western union โอนง่ายไม่ต้องมีบัญชี สำหรับสินค้าที่มูลค่าไม่มาก เช่นตัวอย่างสินค้าหรือทำธุรกิจจนเชื่อใจกันแล้ว แต่ค่าธรรมเนียมแพงมากนิยม ซื้อเฉพาะสินค้าตัวอย่าง
4. Money Gram เหมือน Western union แต่คนละบริษัท
4. PayPal น่าเชื่อถือมากที่สุดแต่คนขายไม่ค่อยชอบเพราะมีค่าทำเนียมและคนซื้อได้เปรียบ และค่าธรรมเนียมก็ยังสูงอยู่ประมาณ 3% นิยมใช้กับสินค้าราคาไม่สูง หรือสินค้าตัวอย่าง

และอื่นๆ จะเป็นที่ไม่นิยมใช้แล้วครับเช่น
5.  D/P (Document against Payment) คือการที่ผู้ส่งออกส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงิน
กับผู้นำเข้า ผ่านธนาคารของผู้ส่งออกไปยังธนาคารตัวแทนในประเทศของผู้นำเข้า เพื่อเรียกเก็บเงินก่อน
ส่งมอบเอกสาร
6. D/A (Document against Acceptance) ผู้ส่งออกส่งเอกสารไปให้ผู้นำเข้า ผ่านธนาคารของผู้ส่งออกไปยัง
ธนาคารตัวแทนในประเทศผู้นำเข้า เพื่อแจ้งให้ผู้นำเข้านำไปออกของก่อนการชำระเงิน โดย D/A ต้องมี
เทอมการชำระเงินด้วยเสมอเช่น 30 วัน 60 วัน

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.