นโยบายคุ้มครองผู้ขายใน Paypal

นโยบายคุ้มครองผู้ขาย

1. คว้าโอกาสที่คุณจะได้ขายสินค้าไปทั่วโลก
คุณจะได้รับความคุ้มครองเมื่อคุณใช้ PayPal เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะช่วยปกป้องคุณจากการสูญเสียหากการทำรายการของ คุณตรงตามเกณฑ์ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ซื้อของคุณยังอาจได้รับความคุ้มครองจาก

2. ลดความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

3. เพิ่มกำไรให้ธุรกิจของคุณ
ให้เวลากับสิ่งที่คุณรักอย่างการเอาใจผู้ซื้อและเพิ่มผลกำไรได้อย่างเต็มที่ เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะปกป้องรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ ทำให้ธุรกิจของคุณไม่ต้องเสียรายได้และเวลา
ปกป้องการขายของคุณ

นโยบายคุ้มครองผู้ขายของเราจะปกป้องคุณจากข้อเรียกร้องกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ รับสินค้า หรือการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ขโมยมา)

นโยบายคุ้มครองจะให้ความคุ้มครองรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณโดยอัตโนมัติ
หากต้องการให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณตรงตามเกณฑ์ เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

•ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณยอมรับการชำระเงินรายการเดียวต่อการขายสินค้าหนึ่งรายการจากบัญชี PayPal ของผู้ซื้อ

•จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ในหน้ารายละเอียดการทำรายการ
ข้อความบนหน้ารายละเอียดการทำรายการจะระบุว่าการทำรายการนั้นๆ ของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองผู้ขายหรือไม่จัดส่ง อย่างถูกต้อง ทุกครั้งที่เกิดกรณีพิพาทกับผู้ซื้อเท่ากับว่าคุณต้องเสียทั้งเวลาและผล ประโยชน์ หากคุณต้องการให้แน่ใจว่ารายการขายของคุณมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองภายใต้ นโยบายคุ้มครองผู้ขาย คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการจัดส่ง ซึ่งไม่ยากเลย
หากผู้ซื้อยื่นข้อเรียกร้องว่ามีการทำรายการโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้านั้นๆ
หากผู้ซื้ออ้างว่าไม่ได้รับสินค้า คุณจะต้องแสดงหลักฐานการจัดส่งสินค้า (หากมูลค่าการทำรายการต่ำกว่า 250 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือหลักฐานการนำส่งสินค้าที่มีการยืนยันด้วยลายเซ็น (หากมูลค่าการทำรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)
เราแนะนำให้คุณใช้บริษัทจัดส่งพัสดุมีบริการติดตามพัสดุจากต้นทางถึงปลายทางที่สามารถดูได้ออนไลน์

คุณไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความสูญเสียจากการกระทำของพวกที่ชอบใช้ระบบการ ชำระเงินออนไลน์ไปในทางที่ผิดอีกแล้ว เพราะนโยบายคุ้มครองผู้ขายจะช่วยปกป้องรายการขายที่ตรงตามเกณฑ์ของคุณ ทำให้คุณขายสินค้าได้อย่างมั่นใจ
นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อ อีกด้วย

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.