REVISE☆RELIST☆SELL SIMILAR

สำหรับ ebayer มือใหม่อาจจะงง 3 คนในการลงสินค้าใหม่ ใน ebay คือ REVISE, RELIST และ SELL  SIMILAR

คำ 3คำนี้เป็นคำที่เราจะต้องเจอและนำไปใช้ในอีเบย์

REVISE คือ ปุ่มที่ใช้ในเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของสินค้าที่กำลังลงขายอยู่หรือเพิ่มเติมภาพถ่ายของสินค้า การทำ REVISE นั้น จะทำได้เมื่อ
1.สินค้านั้นยังไม่มีใครมาประมูล
2.มีระยะเวลาบิดเหลือไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง
RELIST คือ การลงสินค้าที่ขายไม่ได้มาลงใหม่เหมาะสำหรับสินค้าที่เคยมีประวัติเคยขายได้มาก่อน ข้อดีการลงสินค้าวิธีนี้ง่ายและรวดเร็ว และใน unsold จะมีสัญลักษณ์ลูกศรว่าสินค้าได้มีการลงใหม่แล้ว  ข้อเสียถ้าเป็นสินค้าที่เคยขายไม่ได้จะมีประวัติให้เห็นในตัวสินค้า
SELL SIMILAR คือ การลงสินค้าที่เคยขายได้หรือขายไม่ได้มาลงใหม่ วิธืนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าที่เราลงได้ เหมือนลงสินค้าใหม่
ข้อดี รายละเอียดข้อมูลบางอย่างเราไม่ต้องมาลงใหม่ซ้ำ เช่น  POLICY ข้อเสีย เนื่องจากไม่ได้เก็บช้อมูลสินค้านั้นจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆบ่งบอกว่าลงใหม่แล้ว ถ้าเกิดสินค้าเรามีชิ้นเดียวแล้ว Sell similar จะต้องนำสินค้านั้นๆออกจาก unsold เพื่อไม่ให้เราสับสนว่าลงใหม่หรือยัง
ทั้ง 3 ปุ่มนี้อยู่ด้านขวามือของสินค้าในหน้า SELLING อาจจะซ่อนอยู่ใน MORE ACTION เลือกใช้ให้ถูกต้อง พิจารณาการใช้ให้เหมาะสม

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.