Selling LImit?

เมื่อก่อนตอนผมทำใหม่ๆ จะไม่มีการติด limit ใดๆ ดังนั้นสำหรับ USER ที่เคยเปิดมากกว่า 5 ปีจึงได้เปรียบกว่า user ใหม่ๆ แต่ไม่ได้บ่งบอกว่า ใครสำหรับมากกว่ากันนะครับ

เนื่องจากคนไทย หรือชาวเอเชียเรามีวิธีมากมาย ในการทำธุรกิจอีเบย์แบบสายดำ อีเบย์จำเป็นต้องปรับวิธีสร้างกฎมากกว่า หนึ่งในนั้นคือการ Limit ผู้ขายใหม่ ในสายดำ ผู้ขอกล่าวเล็กน้อยว่าอย่าทำเลยครับ อยู่ได้ไม่นาน และเสียประวัติเราด้วยครับ เช่นขายของปลอม ของมีลิขสิทธิ์ที่ห้ามขายอีเบย์ หรือสินค้าใดๆ ที่อีเบย์ไม่อนุญาติ ทั้งนี้เราต้องเข้าใจธุรกิจก่อนว่า ธุรกิจอยู่ได้เพราะผู้ซื้อ ผู้ซื้อพึ่งพอใจ ผู้ขายอยู่ได้ อีเบย์อยู่ได้ ผู้ขายรายใหม่จึงต้องอดทนในช่วงต้นๆครับ

โดยการติด Limit จะติดไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องกังวล เพราะจะหนักใจช่วงต้นเท่านั้น ว่าน้อยจัง แต่พอผ่านไป 2-3 เดือนทีนี้ปัญหาคือเอาอะไรมาขายดีหนอ

เข้าเรื่องครับ Selling Limit มี 3 ประเภทได้แก่

1.Account limits การจำกัดการขายที่บัญชีผู้ขาย
2.Category limits การจำกัดจำนวนเมื่อผู้ขายลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่
3. Item limits การจำกัดที่เกิดจากตัวสินค้าเอง

  • Account limits การจำกัดการขายที่บัญชีผู้ขาย
  • Category limits การจำกัดจำนวนเมื่อผู้ขายลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่
  • Item limits การจำกัดที่เกิดจากตัวสินค้าเอง

Account limits

การจำกัดการขายที่ระดับ บัญชีของผู้ขายนั้น จะทำให้เราสามารถตรวจเช็คกิจกรรมการขายและขอยืนยันข้อมูลบางอย่างเพิ่มเติม จากผู้ซื้อ ผู้ซื้อแต่ละคนจะถูกจำกัดการขายที่จำนวนแตกต่างกันไป และอาจจะ ขอขยายจำนวนนั้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการจำกัดการขายในระดับบัญชีผู้ขาย
ผู้ขายจะถูกจำกัดจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้ หรือยอดรวมของราคาสินค้าทั้งหมด และจำนวนรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ (active listing) หากสินค้านั้นขายออกไปได้ ก็จะสามารถลงได้เพิ่มขึ้น แต่หากรายการขายจบลงโดยที่สินค้านั้นขายไม่ได้
ผู้ขายจะไม่สามารถลงเพิ่มได้อีกในเดือนนั้น

คุณอาจขอขยายจำนวนการลงขายสินค้า ได้ โดยการยืนยันข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่อีเบย์กำหนด เชื่อมบัญชีผู้ขายเข้ากับบัญชีที่มีประวัติการขายดีแล้ว หรือติดต่ออีเบย์ เราจะพิจารณาบัญชีผู้ขายของคุณในแต่ละเดือนและอาจเพิ่มจำนวนที่อนุญาตให้ขาย ขึ้น หากบัญชีผู้ขายนั้นมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

นอกจากนั้นคุณยังสามารถดู มาตรฐานการดำเนินงานของผู้ขาย มาตรฐานที่กำหนดไว้เหล่านี้จะทำให้ผู้ขายมีโอกาสตรวจเช็คการขายสินค้า ของตนเองและพัฒนาการขายให้มีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น


 

Category limits

ภาพรวมของการจำกัดการขายสินค้าในบางหมวดหมู
ผู้ขายบางคนอาจถูกจำกัดการลงขายสินค้าในบางหมวดหมู่ เนื่องจาก

  • คุณเปิด account อีเบย์ยังไม่ถึง 90 วัน
  • คุณยังไม่เคยขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นหลายๆชิ้นมาก่อน
  • คุณไม่ได้ขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเป็นเวลาเกินกว่า1 ปีแล้ว
  • คุณเคยถูกเปิดเคสจากผู้ซื้อมากกว่า 3% ของรายการขายทั้งหมดในปีที่ผ่านมา
  • สินค้านั้นถือเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงจะเกิดการละเมิดนโยบายของอีเบย์สูง

คุณ จำเป็นจะต้องสร้างประวัติการขายที่ดีในหมวดหมู่นั้น เพื่อแสดงว่าคุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงขายสินค้าในหมวดหมู่นั้นเพิ่มขึ้น และเราอาจขอให้คุณยืนยันข้อมูลส่วนตัวเช่นกัน

เมื่อคุณ เป็นผู้ขายมานานเกิน 90 วัน ได้ยืนยันข้อมูลส่วนตัว ได้ลงขายสินค้าหลายชิ้นในหมวดหมู่ที่คุณต้องการขายนั้น มีหลักฐานยืนยันว่าคุณได้ให้บริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า และปฏิบัติตามนโยบายของอีเบย์อย่างเคร่งครัด คุณจะไม่ถูกจำกัดจำนวนที่จะลงขายได้ในหมวดหมู่นั้น (อย่างไรก็ตาม คุณอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น เช่นถูกจำกัดในระดับบัญชีผู้ขาย) การยกเลิกการจำกัดจำนวน ในระดับหมวดหมู่สินค้านี้ จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ขายไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องขอขยายจำนวนแต่อย่างใด

เมื่อคุณได้ลง ขายจนเต็มจำน วนที่จำกัดแล้ว คุณจะได้รับข้อความแจ้งให้ทราบว่าคุณจะต้องรอจนเดือนถัดไป (ตามรอบปฏิทิน) จึงจะสามารถลงขายได้อีก

หมายเหตุ กรุณาอย่าลงขายสินค้านั้นในหมวดหมู่อื่น ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่ไม่ตรงกับสินค้าที่คุณลงขาย เพราะจะถือเป็นการละเมิดนโยบายการค้นหาสินค้าบนอีเบย์

ตรวจ สอบให้แน่ใจว่ารายการ ขายของคุณเป็นไปตามนโยบาย มิเช่นนั้นอาจจะถูกลบรายการสินค้า และถูกดำเนินการตามกฏของอีเบย์ เช่นลดจำนวนสินค้าที่อนุญาตให้ขายได้


Item limits

เพื่อการซื้อขายที่ปลอดภัย บนอีเบย์ การขายสินค้าบางอย่างอาจจะทำให้ผู้ขายถูกจำกัดการลงขายสินค้า ตัวอย่างเช่น อีเบย์ไม่อนุญาตให้ลงขายสินค้าที่ทำปลอมขึ้น ลอกเลียนแบบ หรือผลิตซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต การขายสินค้าเหล่านั้น ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และละเมิดสิทธิ์ของผู้ขายที่ได้รับอนุญาตอย่างถูก ต้อง ละเมิดผู้ซื้อและอีเบย์ด้วย

การจำกัดประเภทนี้ อาจได้รับการขยายหาก คุณมีประวัติการขายที่แล้ว (อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจยังถูกจำกัดการขายจากสาเหตุอื่น) ผู้ขายที่มีผลการดำเนินงานดี และมั่นใจว่าขายสินค้าคุณภาพดี สามารถขอขยายจำนวนสินค้าที่สามารถลงขายได้


 

ขอบคุณข้อมูลจาก http://export.ebay.co.th/sellinglimit/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.