ติดตั้งTurbo Lister

turbo-lister

เป็นการติดตั้งการใช้งาน โปรแกรมที่ชื่อว่า Turbo Lister ที่เป็นเครื่องมืออีกช่วยให้ผู้ขายลงสินค้าล่วงหน้าได้ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องการเราเพียง upload สินค้าจาก Turbo Lister แล้วรายการสินค้านั้นจะขึ้นในรายการอีเบย์ของเรา

1. ทำการ download โปรแกรมได้ที่ http://pages.ebay.com/sellerinformation/sellingresources/turbolister.html

2. เมื่อ download ติดตั้งโปรแกรมเข้าเครื่องเลยครับ ทำการเปิดโปรแกรมขึ้น

3. File > New > User File

turbo-lister1

4. Create a new Turbo Lister file > Next

turbo-lister2

5. กรอก ebay User ID เรา > Next

turbo-lister3

6. Connect Now

7. Continue

8. กรอก > Sign in

turbo-lister4

10. ดึงข้อมูลเก่าจาก รายการสินค้าโดยการกด Synchronize และ เลือกให้หมดกด Synchronize Now

turbo-lister5

11. จะเห็นได้ว่า มีรายการขึ้นแล้วเป็นรายการที่กำลังขาย ขายได้ หรือขายไม่ได้มาด้วย ถือว่าติดตั้งเสร็จแล้วครับ

turbo-lister6

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.