16 มกราคม บูชาพระคุณครู

Teacher

16 มกราคม  วันครูแห่งชาติ

ยกมือขึ้น ประนม บรรจงกราบ

ครูผู้วาด เส้นทาง แห่งความฝัน

เสียสละ สั่งสอน ทุกสิ่งอัน

เพื่อศิษย์นั้น โผผิน โบยบินไกล

คำปั้นดิน เป็นดาว ดังกล่าวอ้าง

ครูได้สร้าง ให้เห็น เป็นวิถี

เพียงศิษย์นั้น เชื่อฟัง ตามวิธี

คงได้ดี สักวัน ดังตั้งใจฯ

from.  Incrystal Group.

 

About passamonnath