อีเบย์

ป้องการลูกค้าที่มีปัญหาในร้านอีเบย์ของเรา (Blocked Buyer)

ถ้าเป็นรายชื่อคนที่เราจะไม่ขายแล้ว เข้าที่นี่ เลยครับ http://pages.ebay.com/services/buyandsell/biddermanagement.html แล้วเลือก …

Read More »