ข้อคิด..สู่ความสำเร็จ

ได้จากจุลสาร”เพื่อน” รวบรวมจากหนังสือ 108 สุดยอดไอเดีย
คู่มือสู้ชีวิตด้วยตนเอง

คนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องมีความคิดมุ่งสู่ความสำเร็จ วันนี้อ่านเจอเรื่องดีๆ เพื่อเป็นข้อคิดและแนวทางสู่ความสำเร็จ

แม้แนวคิดเดียวที่ที่อาจตรงใจคุณ อาจช่วยเสริมสร้างกำลังใจ
ผลักดันเราให้ต่อสู้กับอุปสรรค นำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้ ก็เป็นได้…..

1

แต่เหนือสิ่งอื่นใด ต้องมีความสุขก่อน
“ความสำเร็จ มิได้เป็นหนทางของความสุข ความสุขต่างหากที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ หากรักในสิ่งที่ทำ ความสำเร็จจะเป็นของท่าน”

‘ Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing,..you will be successful.” ………..Robert Ingersoll…….


1. ทบทวนสิ่งที่ได้ทำมา
“I have learned more from my mistakes than from my successes.”
….’ข้าพเจ้าได้เรียนรู้มากมายจากความผิดพลาดมากกว่าความสำเร็จ’…. …Sir Humphrey Davy……

ก่อนอื่น ขอให้ทบทวนตนเองโดยเขียนเรื่องราว ที่เป็นประสบการณ์ในการได้เรียนรู้สิ่งที่ดี และสิ่งที่เลวร้ายในอดีตที่ผ่านมา แยกแยะจุดเด่น จุดด้อย
สิ่งที่ต้อง ปรับปรุงแก้ไขเป็นประเด็นอย่างชัดเจน สิ่งใดทำแล้วสนุกสนาน สิ่งใดที่ช่วยกระตุ้นสร้างกำลังใจบ้าง เขียนในสมุดบันทึกไว้เสมอ
จะช่วยให้สามารถทบทวนและวิเคราะห์ตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้พร้อมก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไปได้


2. ฝันให้ใหญ่ ก้าวไปให้ถึง
“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams..”
‘ อนาคต เป็นของผู้ที่เชื่อมั่นในฝันอันสวยงาม’ …….Eleanor Roosevelt…..

เมื่อคิดถึงความสำเร็จในอนาคตที่ฝันใฝ่ จงอย่ากลัวที่จะใฝ่ฝัน
เมื่อกล้าที่จะฝันก็สามารถฟันฝ่าได้ หากพบอุปสรรคระหว่างทาง จะทำให้ไม่กังวล ท้อแท้หรือท้อถอย เพราะสิ่งที่ฝันคือสิ่งที่ต้องการ

และ สิ่งที่ต้องการคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ ที่ผ่านเข้ามาทดสอบเรามากมายหลายเท่า ดังนั้นอย่าหวั่นกลัวที่จะฝัน จงฝันให้ใหญ่ (กว่าอุปสรรค) แล้วก้าวต่อไปให้ถึง


3. กำหนดเป้าหมายของชีวิต
“Keep your focus on your objectives and you will definitely find the path that leads to success.”
‘มุ่งมั่นกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง แล้วท่านจะพบหนทางสู่ความสำเร็จอย่างแน่นอน’
………นิรนาม………
ความสำเร็จในอนาคตกำหนดได้เสมอ กำหนดทิศทางที่จะมุ่งไป และสิ่งที่จะต้องทำ เมื่อมุ่งมั่น จริงจังต่อเป้าหมายที่วางไว้
มีทิศทางที่แจ่มชัด จะช่วยสร้างแรงกระตุ้นให้ชีวิต พร้อมที่จะมุ่งสู่ความสำเร็จที่ต้องการ


4. สร้างความสำเร็จให้เห็นเป็นภาพ
“Imagine is more important than knowledge”
‘จินตนาการสำคัญกว่าความรู้’ …………Albert Einstein……….

แต่ทั้งนี้เราต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว และนอกจากทบทวนอดีต มีความฝันและตั้งเป้าหมายแล้ว ควรสร้างจินตนาการบันทึกลงในจิตสำนึกด้วย
จงหลับตาจินตนาการให้เห็นความสำเร็จที่วาดหวังไว้ เพราะพลังจากจิตใต้สำนึกจะช่วยกระตุ้นการทำงานให้มีพลังเพิ่มมากขึ้น และใช้จินตนาการเพื่อผลักดันชีวิตไปสู่ความสำเร็จ


5. เรียนรู้และฝึกฝน
“Nothing we learn in the world is ever wasted”
“ไม่มีสิ่งใดที่เราได้เรียนรู้จากในโลกนี้..แล้วเปล่าประโยชน์”
…Eleanor Roosevelt……..

ทั้งเรียน ทั้งอ่าน ทั้งพบปะพูดคุยกับผู้รู้ ประสบการณ์จากเขาเหล่านั้น จะช่วยให้มีหนทางบรรลุถึงความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น
เปรียบเป็นการได้ใช้ทางลัด(ด้วยตัวของเราเองนะ)

เพื่อ เดินสู่เป้าหมาย ดังนั้น จงเรียนรู้ ๆๆพร้อมกับฝึกฝนในสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้พบวิธีที่สะดวกรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยลง

1-1


 

6. สร้างกำลังใจให้ผู้อื่น
“The best way to cheer yourself up is to try to cheer somebody else up.”
“หนทางที่ดีที่สุดในการสร้างกำลังใจให้ตนเอง คือการสร้างกำลังใจให้ผู้อื่น ” …….Mark twain…….

ปัจจัยสำคัญที่เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่ง คือ การมีกำลังใจที่จะไขว่คว้าให้ได้มา การสร้างกำลังให้ตนเองที่ดีวิธีหนึ่ง คือการสร้างกำลังใจให้กับเพื่อนหรือคนที่รักและห่วงใย

เมื่อใดที่กระตุ้นให้ผู้อื่นเกิดกำลังใจ เมื่อนั้นจะส่งผลสะท้อนกลับมาเป็นกำลังใจแก่ตนเองด้วย …จงให้กำลังใจแก่ผู้อื่นเสมอๆ เพื่อเป็นกำลังใจผลักดันตนเองไปสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวัง


7. เรียนรู้ความสำเร็จของผู้อื่น
“It is necessary for us to learn from other’s mistake. You will not live long enough to make them all yourself.”
“จง เรียนรู้จากข้อผิดพลาดของผู้อื่น เพราะท่านไม่สามารถมีชีวิตยืนยาว พอที่จะเรียนรู้ความผิดพลาดทั้งหมดด้วยตนเอง” ..……Adm. Hyman G. Rickover…….

การอ่านชีวประวัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จะช่วยเสริมพลังใจให้ฮึกเหิมที่จะมุ่งมั่นฟันฝ่าสู่เป้าหมายที่ต้องการ

นอก จากเกิดกำลังใจ ยังได้เรียนรู้ประสบการณ์ ทำให้ได้แง่คิดและได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดซึ่งเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามหาศาล คงไม่คุ้มค่าที่เราจะลองผิดลองถูกหลายๆครั้ง
จงเรียนรู้ความสำเร็จของผู้อื่น เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่ความสำเร็จต่อไป


8. คิดรอบคอบก่อนลงมือทำ
“Think twice before you act once.”
“คิดให้รอบคอบก่อนที่จะลงมือทำสิ่งใด” ………นิรนาม…….

ความไม่รอบคอบในการกระทำ มีผลกระทบต่อความสำเร็จ ก่อนที่จะทำสิ่งใดลงไป จงคิดให้รอบคอบเสียก่อน
เพราะเมื่อมีความรอบคอบจะช่วยให้รู้เท่าทันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
ทำให้สามารถควบคุมตนเองได้และผิดพลาดน้อยลง


9. นอนให้เป็นเวลา ตื่นเช้าให้สดชื่น
“Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise.”
“Frankin ”

ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ คือการมีสุขภาพที่ดี
เกิดจากการพักผ่อนอย่างเพียงพอ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้พักผ่อนอย่างเพียงพอและตื่นแต่เช้า จะช่วยทำให้ชีวิตสดชื่น กระตือรือร้นในการกระทำสิ่งต่างๆ


10. มีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต
“Attitude is a little thing that make a big difference. ”
“ความคิดเล็กๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ” ………นิรนาม……

ความสำเร็จจะไม่เกิดขึ้นได้ หากชีวิตยังวนเวียนในทัศนคติแง่ร้าย การปรับเปลี่ยนทัศนคติ มองโลกในแง่ดี คิดเสมอว่า แม้วันนี้ยังคงทุกข์ระทม แต่พรุ่งนี้ต้องดีกว่า
แง่คิดเล็กๆที่ดี อาจทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ จงปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดี เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม


11. คำพูดดีๆ สร้างพลังให้ชีวิต
“One positive word can change your life.”
“ถ้อยคำดีๆเพียงคำเดียว ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตได้” ………นิรนาม……

หมั่นใช้ถ้อยคำที่สร้างพลังในเชิงบวก เช่น “ฉันทำได้” “ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่” “ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้” พูดทุกครั้งที่ต้องการกำลังใจ และต้องการประสบความสำเร็จ เมื่อใช้คำพูดที่ถูกต้องและไม่เป็นเชิงลบ จะช่วยกระตุ้น ทัศนคติ และอารมณ์ไปในทางที่ถูกต้อง และช่วยเป็นแรงผลักดันชีวิตให้มุ่งสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี


12. อ่านคำคม สะสมกำลังใจ
“Words and Ideas can change the world”
“คำพูดและความคิด เปลี่ยนโลกชีวิตได้”
…..จาก Dead Poets Society…

ข้อคิดคำคมที่สร้างกำลังใจ จะมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จของชีวิต ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยเป็นกำลังใจในยามท้อแท้ สิ้นหวัง เสริมชีวิตให้มีพลังใจพลังความคิด

อย่าลืมว่า ข้อคิดกำลังใจเล็กๆน้อยๆ อาจเปลี่ยนความคิดช่วยประคับประคองชีวิตมุ่งสู่ความสำเร็จได้ตลอดรอดฝั่ง

1-2


13. อย่าหยุดยั้งการเรียนรู้
“When you stop learning, stop listening, stop looking and asking questions, always new questions, then it is time to die.”
“เมื่อใดที่หยุดเรียนรู้ หยุดฟังหยุดค้นหาหรือตั้งคำถามใหม่ๆ เมื่อนั้นเป็นเวลาที่ชีวิตใกล้จบสิ้น”
….Lilian Smith….

ต้องไม่หยุดที่จุดเดิม ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา ก้าวให้ทันโลก เรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความคิด ในการพัฒนาสู่ความสำเร็จที่มุ่งหวังไว้


14. ยิ้มได้เมื่อภัยมา
“It is easy enough to be pleasant when life flows like a song. But the man worth- while is the man who can smile when everything goes dead wrong.”
“เป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยมกัน ต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา” ……หลวงวิจิตรวาทการ……

แม้ยังไม่ประสบความสำเร็จ และเกิดท้อแท้หมดกำลังใจ จงยิ้มสู้ชีวิต เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นเสมอๆ การยิ้มสู้ จะทำให้มีกำลังใจ เมื่อมีกำลังใจก็ไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ เมื่อไม่ยอมพ่ายแพ้ แน่นอนย่อมนำไปสู่ความสำเร็จได้


15. หัวเราะวันละนิด จิตแจ่มใส
“A laugh a day keeps docter away”
“หัวเราะวันละนิด ชีวิตไร้โรคภัย” ………นิรนาม……

การหัวเราะ ทำให้สุขภาพกายและใจดี ช่วยให้สดชื่น มีชีวิตชีวา ไม่เครียด มีพลังในการทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมั่นคงและแน่นอน

1-3


 

16. ไม่เพียงแต่ฝัน ลงมือทำทันที
“Some people dream of success, while others wake up early and work hard at it”
“บางคนฝันถึงความสำเร็จ ขณะที่บางคนตื่นแต่เช้าและทำงานหนัก เพื่อให้ได้มันมา”
………นิรนาม……

อย่าเพียงแต่ฝัน จงวางแผนและลงมือทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทันที หากไม่ลงมือทำ เป้าหมายนั้นจะเป็นเพียงความเพ้อฝัน เมื่อฝันได้ก็ต้องทำได้

17. ต้องเชื่อว่าเราสามารถทำได้
“To accomplish great things, we must not only act,but also dream ; not only plan, but also believe. ” ……Anatole France……

“เพื่อประสบความสำเร็จ ไม่เพียงลงมือทำต้องมีความฝันด้วย และไม่เพียงแค่วางแผน แต่ต้องเชื่อว่าทำได้ด้วย”
เมื่อใดที่เชื่อมั่นว่าเราทำได้ก็ย่อมจะทำได้ มีความฝัน และศรัทธา เชื่อมั่นว่าเรามีความสามารถเพียงพอ เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ฝันที่มุ่งหวังไว้

18. ไขว่คว้ามาให้ได้
“Don’t wait for your ship to come in, Go get it”
“อย่ารอคอยที่จะได้เรือมา..ไปนำมันมา” …………..นิรนาม……

หากมุ่งหวังความสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่น พยายามไขว่คว้ามาให้จงได้

19. ลงมือทำทันที
“What you are planning to do tomorrow, do today ; what you are going to do today, do right now.” ….ภาษิตอินเดีย……

“สิ่งใดที่วางแผนไว้ว่าจะทำพรุ่งนี้ ลงมือทำวันนี้ สิ่งใดที่คิดจะทำวันนี้ จงลงมือทำเดี๋ยวนี้”
โอกาสที่ดีที่สุดในการสร้างความสำเร็จ คือการลงมือทันทีและทำเดี๋ยวนี้ อย่าผัดวันประกันพรุ่ง

20. มีความสุขกับความสำเร็จ แม้จะเพียงเล็กน้อย
“The place to be happy is here , the time to be happy is now.”
“จงมีความสุขที่นี่และเดี๋ยวนี้” …….Robert Ingersoll…….

แม้ความสำเร็จที่ได้กระทำมาจะเพียงเล็กน้อย ก็ขอให้ภูมิใจ และมีความสุข

การมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้นถือเป็นความสำเร็จสุดยอดของชีวิต จะช่วยผลักดันให้มีความหวัง มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป
และจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า……

1-4

 


อ้างอิงจาก http://www.pantown.com/board.php?id=376&area&name=board5&topic=11&action=view

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.