คนจีนสอนลูกรวย

11

 

คำสอนคนจีน…………….………………….

สอนข้อห้ามที่ไม่ควรพูดคำ 5 คำนี้

1. “ยาก” พอพูดคำว่ายาก จะเป็น
การบล็อคความสามารถทันที
————————–———————–
2. “ทำไม่ได้” จะเป็นการขับไล่ตัว
จากสิ่งที่ทำ หรือปิดกั้นการเรียนรู้
————————–———————–
3. “ท้อ” เพราะเพียงคำนี้ผุดขึ้น
พลังทั้งมวลทั้งร่างกายและจิตใจ
จะถดถอยสูญสิ้น
————————–———————–
4. “ขี้เกียจ” ไม่ควรแม้แต่ พูดเล่น
เพราะจะทำให้สร้างความไม่รับผิดชอบ
————————–———————–
5. “เหนื่อย” พอพูดคำนี้ออกมา ร่างกาย
ก็จะตอบสนองด้วยการอ่อนแอลงทันที
————————–————————

เป็นหลักจิตวิทยา ( Psychology ) และตรงกับหลักพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ว่า…

” จิ ต เ ป็ น น า ย..ก า ย เ ป็ น บ่ า ว ”

 

ขอบคุณที่มา

 

About admin