พลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

อุปสรรคแม้ยิ่งใหญ่เพียงไหน ก็แพ้ต่อความเด็ดเดี่ยว กล้าหาญ และไม่นิ่งดูดายในการทำความดี ชมวีดิทัศน์เรื่องนี้ แล้วหวังใจว่าจะเป็นแรงใจให้ทุกท่านมีกำลั­งใจสู้

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.