6 แนวคิดในการทำงานของ “ญี่ปุ่น” ที่ควรนำมาปรับใช้กับเรา

calligraphy-1176334_1280

 

วัฒนธรรมการทำงานในสไตล์ชาวญี่ปุ่น มีข้อดีในแง่ที่ว่าสอนให้คนทำงานรู้จักการเคารพรักองค์กรของตนเอง การเคารพในตัวผู้อาวุโส ในมุมมองที่ว่าพวกเขาผ่านการทำงานมามากกว่า ย่อมจะให้ทัศนคติและแนวคิดดีๆ จากการทำงานสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ หากเรารู้จักนำเอาวัฒนธรรมการทำงานที่ดีงามมาปรับใช้กับการทำงานของเราเอง

และนี่ตัวอย่างวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น (ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมการทำงานของคนไทย) ที่คุณผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

1. การให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนนามบัตรในทางธุรกิจ


 ในวัฒนธรรมการทำงานของชาวญี่ปุ่นแล้ว การประชุมหรือการพบปะกันในครั้งใดครั้งหนึ่งก็ตาม มักเริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนนามบัตรกันก่อนเสมอ

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – การแลกเปลี่ยนนามบัตรถือเป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการแสดงความสำคัญของบุคคลที่เราพบปะด้วยในขณะนั้น อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่าหรือความสำคัญกับการประชุมหรือการพบปะกับบุคคลต่างๆ ในครั้งนั้น

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – หมั่นทำเรื่องการแลกเปลี่ยนนามบัตรให้เป็นนิสัยติดตัวคุณไปตลอด เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้รับนามบัตร ลองสละเวลาส่วนตัวสักนิด อ่านนามบัตรและทำความเข้าใจกับข้อความในนามบัตรนั้น พยายามจดจำรายละเอียดเรื่องชื่อองค์กรที่บุคคลนั้นกำลังทำงานอยู่

2. เชื่อตามผู้อาวุโส

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – วัฒนธรรมการทำงานของชาวญี่ปุ่นที่ให้ความเคารพแก่ผู้อาวุโสหรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรเป็นเวลายาวนานกว่า เชื่อว่าผู้อาวุโสจะให้เคล็ดลับเรื่องการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – ให้คุณหมั่นปฏิบัติตามหลักคำสอนเรื่องการทำงานของผู้อาวุโสในองค์กร แน่นอนที่บางครั้งคุณได้ชื่อว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่อาจจะมีทัศนคติไม่เห็นด้วยกับผู้จัดการขององค์กร ไม่เป็นไร ให้คุณบอกเล่าเรื่องคับข้องใจกับผู้จัดการอย่างเป็นการส่วนตัว

incon-new คุณควรจะแสดงความเคารพและไม่ควรตั้งข้อสงสัย “อำนาจทางนิตินัย” ของเขาต่อหน้าคนเยอะๆ ยอมรับเสียเถอะว่าการที่เขาได้รับการโปรโมตเป็นผู้จัดการของแผนกในตำแหน่งที่สูงขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าเขามีทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับ

 

3. ค่อยๆ ซึมซับและปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กร


incon-new องค์กรด้านธุรกิจของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นการทำงานด้วยการประชุมในภาคเช้า อย่าลืมเรื่องเป้าหมายขององค์กร หมั่นให้อยู่ในใจคุณ

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – สำหรับการประชุมในตอนเช้าของบริษัทญี่ปุ่น สิ่งหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้ก็คือ เป็นการหมั่นย้ำเตือนให้คุณรับทราบเรื่องเป้าหมายขององค์กรในระยะยาว เป็นการบอกคุณว่าทางองค์กรมีเป้าหมาย มีความคาดหวังต่อบุคลากรในองค์กรอย่างไรบ้าง

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – แต่ละครั้งที่คุณนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้คุณนึกอยู่เสมอว่าคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรือไม่ พยายามนึกถึงเป้าหมายในระยะยาวของคุณว่าคุณทำงานไปเพื่ออะไร และหมั่นคิดถึงความสำคัญของ “ทีมเวิร์ค” ในองค์กรด้วย เมื่อคิดได้แบบนี้ คุณจะมีความสุขกับการทำงาน

4.รักษาสีหน้าให้เป็นปกติและเหมือนเดิม (ระหว่างทำงาน)

incon-new ถ้ายังนึกเรื่องนี้ไม่ออก ให้นึกถึงบรรยากาศการทำงานในสำนักงานในภาพยนตร์ญี่ปุ่น คุณจะเห็นว่าแต่ละคนรักษาสีหน้าได้อย่างเป็นปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการประชุมที่พวกเขาจะพูดในโทนเสียงธรรมดา ใส่ใจผู้พูดเป็นหลัก

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – เป็นการสอนเรื่องการให้ความเคารพกับสถานที่ ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – ขณะที่คุณกำลังทำงานหรือนั่งประชุมกับหัวหน้างาน และเกิดเรื่องที่ทำให้คุณไม่พอใจขึ้น คุณควรทำสีหน้าให้เป็นปกติ รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นจากหัวหน้างานด้วยหลักของเหตุผล ถ้าสิ่งที่หัวหน้าพูดเป็นจริงให้ทำใจยอมรับ และพยายามพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

5.งานเป็นงาน เล่นเป็นเล่น

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – เป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้การทำงานครอบครองชีวิตของเรา เวลาว่างเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัน ช่วยได้มากในเรื่องของการผ่อนคลายความเครียด

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – เป็นเรื่องที่โอเคเหมือนกันหากคุณลืมเรื่องการทำงานไปสักช่วงหนึ่ง หรือแม้แต่เรื่องราวที่ทำให้คุณไม่สบายใจ ทำใจให้สนุกสนานและเข้าร่วมปาร์ตี้ในสำนักงานเสียบ้าง ลองทำตัวเป็นหนุ่มหรือสาวสังคมไปไหนมาไหนกับกลุ่มเพื่อนบ้าง ชีวิตคุณจะได้สมดุลขึ้น

6.ให้ความสำคัญ กับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์

incon-new ตามวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นนั้น เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์มีความสำคัญต่อการทำงานมากทีเดียว ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่นำไปสู่การเจรจาในทางธุรกิจในระดับที่สูงขึ้น

incon-new เรื่องนี้สอนอะไรแก่เรา – สอนเรื่องของการพยายามใช้ทักษะ เพื่อสร้างสัมพันธ์ทั้งบุคคลในองค์กรและนอกองค์กรที่คุณต้องติดต่อธุรกิจด้วย

incon-new นำมาปรับใช้กับการทำงาน – นึกถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่าย จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติ สำรวจดูว่าลักษณะงานที่คุณทำต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรใดบ้าง ยกตัวอย่างเช่น คุณเป็นผู้บริหารงานลูกค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง คุณก็ต้องรู้ว่าลูกค้าของบริษัทคุณมีใครบ้าง มีบุคลิกลักษณะเป็นอย่างไร วิธีการทำงานกับลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง เป็นต้น

วัฒนธรรมและสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน เช่น วัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น (ยังมีอีกหลายหัวข้อ) สามารถสอนเราถึงเคล็ดลับหรือแง่มุมเรื่องการทำงานได้หลากหลาย รูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีวิธีการมองและนำแนวคิดที่แฝงอยู่นั้นมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเราในองค์กรได้อย่างไรบ้าง

ขอบคุณที่มา : siamsafety.com

About Manat Zaa