10วิธี ทำงานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

10work

10 วิธี ทำงานให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

         เคยคิดไหม ว่าสำหรับมนุษย์งานโดยส่วนใหญ่ การที่เขา
จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง
ถ้าฟังตามหลักความเชื่อของชาวจีนนั้น เขาว่าต้องมี
2 องค์ประกอบที่สำคัญ ก็คือ ต้องเก่ง และเฮง
เก่งอย่างเดียวไม่เฮงก็ลำบาก เฮงอย่างเดียวไม่มีความสามารถเลย
ก็ยากอีกเหมือนกัน นอกจากนั้นยังมีเรื่องของจังหวะ
เวลา โอกาส และเหตุผลอีกมากมายนานัปการ

จะว่าไปแล้วมีอะไรที่เป็นสูตรสำเร็จหรือเป็นแนวทาง
ที่ชัดเจนบ้างล่ะ 10 เหตุผลดีๆ ที่มีแนวโน้มสูงว่า
จะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตการทำงานของคุณก้าวหน้าขึ้น
ได้อย่างแน่นอน มีดังต่อไปนี้นะคะ

1. กระตือรือร้น 
มีความใฝ่รู้ เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่เสมอ
ทั้งในสายงานของตนเองหรือนอกเหนือจาก
สายงานตนเองก็ตาม เวลาที่องค์กรหรือหน่วยงาน
มีงานพิเศษหรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะกิจต้อง
ขอแรงงานเสริมไปช่วย ไม่ว่าจะเป็นงานของตนเอง
หรือไม่ก็ตามก็ควรแสดงน้ำใจเข้าไปช่วย
โดยที่ไม่กังวลใจว่างานนั้นจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

การเป็นคนเกี่ยงงานหรือเรื่องมากเรื่องงาน
อยู่ตลอดเวลาอาจจะมีผลในการปรับเงินเดือน โบนัส
หรือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง เพราะการที่คุณมีปัญหา
มีคำถามในการทำงานอยู่เสมอ เป็นคนประสานงานยาก
จะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและความไม่คล่องตัว
ในการที่จะมีคนหลายคนไปร่วมงานด้วย

2. ลดความลังเลใจ 
คนโบราณเขามีสุภาษิตกล่าวเอาไว้ว่า
จะตีเหล็กต้องตีตอนร้อน เห็นจะเป็นเรื่องจริง
ไม่ว่าจะทำกิจการงานใดๆ อย่าลังเลมาก
เพราะความลังเล คิดช้า อาจจะทำให้โอกาสดีๆ
หลุดมือไปเลยก็เป็นได้ การคิดรอบคอบเป็นเรื่องดี
แต่อย่าคิดมากหรือคิดช้าจนเกินไปนัก
หากว่าคิดซ้ำสองรอบแล้วยังคงได้คำตอบเหมือนเดิม
ก็ให้ตัดสินใจลงมือทำไปเลย เช่น กรณีอยากลาออก
ไปทำธุรกิจเป็นของตัวเองจะได้มีโอกาสไปเป็นเถ้าแก่
โอกาสที่จะร่ำรวยย่อมมีมากกว่าการเป็นพนักงาน
กินเงินเดือนธรรมดา ที่ไม่มีจังหวะฟลุกๆ แต่ถึงแม้ว่า
จะไม่มีโอกาสได้รวย อย่างน้อยที่สุดคุณก็จะได้
ประสบการณ์ในการได้ทำธุรกิจเองสักครั้งในชีวิต
ได้ลองถูกลองผิด หรือ จะย้ายฝ่ายย้ายแผนก
ถ้าตัดสินใจแล้วก็ให้ลงมือทำเลย การเปลี่ยนแปลงล้วน
ให้ประสบการณ์ใหม่ๆ เสมอ โลกนี้ไม่มีอะไรคงที่ทุกอย่าง
ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอ จงอย่ากลัว เพียงแต่พยายาม
ทำชีวิตไว้ให้ดีเสมอ อย่าทำให้ตกต่ำกว่าเดิมเท่านั้นเป็นพอ

3. รู้ตัวเสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่
จงใช้สติกำกับไว้เสมอว่าเรามีหน้าที่อะไร
แล้วกำลังทำอะไรอยู่ ในงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด
กายกับใจจะต้องไปด้วยกัน ไม่ใช่มือทำงานอยู่แต่ใจลอย
เตลิดไปไกล ทำงานแบบไม่มีใจ ไม่ใส่ใจ ถ้าจะให้
เป็นคนทำงานที่สมบูรณ์ก็คือกายกับใจต้องไปด้วยกัน
ไม่ใช่ทำงานไปแบบเคยชินไปวันๆ ไม่มีสติ ทำไปแกนๆ
แบบนั้นแทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งตัวคุณเองและองค์กร

4. มั่นคง 
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์สำหรับสิ่งใหม่
ที่แม้จะดำเนินผิดหนทางไป แต่รากฐานที่หยั่งลึก
อยู่ภายในยังคงตั้งมั่น เป็นหลัก เป็นพลังให้กับงาน
ของสติปัญญาและจินตนาการ เปรียบเสมือนนักแสดง
ที่แม้จะขาดประสบการณ์ในบางบทบาทที่ได้รับ
หรือต้องมีการเปลี่ยนแปลงบท แต่ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้น
หรือเป็นทุกข์ เปรียบเสมือนเด็กซึ่งกำลังหัดพูด
แม้การแสดงออกจะยังไม่ถูกต้อง แต่ก็มีความมั่นใจว่า
จะได้รับการปกป้องเสมอ เพราะความมั่นคงนั้นให้ทั้งเวลา
และโอกาส ในการเริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในทุกรูปแบบของชีวิต

5. เชื่อมั่นในตนเอง 
ของขวัญของความฉลาดคือ การรักษาสิ่งที่ดีงามไว้
ในจิตใจเป็นระยะเวลานาน เพื่อสอนให้รักและเคารพตนเอง
และสรรพสิ่งยิ่งขึ้น จนสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในชีวิต
ได้มากมายบนพื้นฐานของความถูกต้องและกลายเป็นความสำเร็จ
ที่ทวีคุณค่า นำมาซึ่งพลังแห่งความเชื่อมั่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

6. เป็นผู้ใหญ่ 
การมองชีวิตด้วยสายตาที่กว้างไกล สามารถเข้าใจ
ความสมบูรณ์และสมดุลของอนาคต พอใจในสภาพ
อันมีขีดจำกัดของปัจจุบัน เพราะรู้ว่าทุกคนต่างก็เป็น
ส่วนสำคัญในการก้าวไปสู่ความสมบูรณ์นั้น
การพัฒนาความคิดอย่างแท้จริงทำให้มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว การงานและสังคม โดยไม่รังเกียจใคร
หรือหลบหนีสิ่งใด เป็นการรอคอยอย่างมีมานะอดทน
พร้อมกับสงวนรักษาพลังงานไว้ สำหรับการพุ่งไป
ด้วยความเร็วสู่จุดหมายในเวลาอันเหมาะสม

7. อุทิศตน 
การสละทุกสิ่งแม้กระทั่งพลังปัญญาอย่างบริสุทธิ์ใจ
ในทุกเวลาทุกลมหายใจคือการให้ประโยชน์อย่างเต็มที่
โดยไม่คำนึงถึงผลตอบแทนรวมทั้งผลของการกระทำ
ที่จะต้องได้รับส่วนแบ่ง จึงไม่มีการเก็บกัก

8. มีปัญญา 
ความสมบูรณ์พร้อมของความคิด ซึ่งเต็มเปี่ยม
ไปด้วยสัจจะ ไม่เหลือ ช่องว่างสำหรับเรื่องไร้สาระ
ที่เปิดโอกาสให้ความวิตกกังวลหรือความทุกข์โศกใดๆ
เข้ามา ความสุขุมมีปัญญาทำให้ชีวิตมีความหมาย
ไม่มีการละเลยหรือ มองข้ามสิ่งใด แม้บนหนทางที่ยากเข็ญ
อุปสรรคมากมาย แม้กระทั่งความ ขาดแคลนก็ยัง
มีความสุขความพอใจหล่อเลี้ยงอยู่ภายใน
อันเป็นประสบการณ์ที่มากไปกว่าการหล่อเลี้ยงจากสิ่งภายนอก
ส่วนความมีปัญญา ทำให้เหตุการณ์ต่างๆ ปัญหาต่างๆ
ดำเนินไปอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า
เพราะสามารถยุติปัญหาความยุ่งยากสับสนทั้งมวล
ด้วยการหยั่งลึกซึ่งเหตุและผลของกลไกชีวิต

9. อ่อนโยน 
ความรักและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ
ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุข เป็นความเยือกเย็นเหมือนน้ำ
ที่ช่วยดับไฟแห่งความโกรธ ความวุ่นวายในองค์กร
ที่อาจจะเป็นความร้อนเหมือนไฟ ที่ช่วยหลอมละลายความก้าวร้าว
ความแข็งกร้าว ความหยาบกระด้าง ความสับสนวุ่นวายทั้งมวล
ดังนั้นความอ่อนโยนจากจิตใจที่เปี่ยมสุขและเยือกเย็น
จะเป็นดั่งแม่เหล็กที่ดึงดูด โน้มน้าวผู้อื่นให้สุภาพ อ่อนโยน
และไม่ใช่เป็นเพียงคำพูดที่ไพเราะ คำหยอกเย้าเพื่อความพึงพอใจ
เพียงผิวเผินหรือการเสแสร้งแกล้งทำเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
แต่เป็นคุณธรรมที่ส่งประกายความรัก ความอบอุ่น ให้แก่ทุกชีวิต

10. เรียบง่าย 
สภาพที่ไม่มีความซับซ้อนภายในจิตใจ อันเนื่องมาจาก
การมีความคิดที่บริสุทธิ์ มีคำพูดและการกระทำที่สอดคล้องกลมกลืน
เพราะไม่ถูกกระตุ้นด้วยความอยากใดๆ ทำให้เป็นอิสระ
จากการดึงรั้งและสามารถหล่อเลี้ยงตนเองได้ด้วยคุณสมบัติที่ดีงาม
ของจิตวิญญาณ ไม่ยึดติดหน้าที่ตำแหน่งจนเกินงาม
ชีวิตที่เรียบง่ายเหมาะสมจึงมีความเยือกเย็นและเบาสบาย
พร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความสงบ เพราะรู้และมั่นใจว่าในที่สุด
ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ในหนทางที่เป็นธรรมชาติอันงดงาม
และเหมาะสม ที่สำคัญคุณจะกลายเป็นคนที่ประสานงานง่าย
และใครๆ ก็อยากร่วมงานกับคุณ

เหตุผล 10 ประการนี้ หากคุณสามารถนำไปปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัด จะส่งให้ชีวิตการทำงานของคุณเจริญก้าวหน้าขึ้น
อย่างแน่นอน หรือไม่อย่างนั้น อย่างน้อยที่สุดคุณก็จะเป็น
มนุษย์เงินเดือนที่ทำงานได้อย่างมีความสุขใจมากยิ่งขึ้น
ราบรื่นในการทำงานมากกว่าที่เคยเป็น

 

ขอบคุณที่มา : groups.google.co.th

ที่มา : http://prthai.com/articledetail.asp?kid=2373

About database

Leave a Reply

Your email address will not be published.