14ปรัชญาการพูด

35

1.เรื่องด่วน พูดให้ช้าๆ
2.เรื่องใหญ่ พูดให้ชัดๆ
3.เรื่องเล็ก พูดให้มีอารมณ์ขัน
4.เรื่องไม่มั่นใจ ทบทวนให้ดีค่อยพูด
5.เรื่องยังไม่เกิด อย่าพูดส่งเดช
6.เรื่องที่ทำไม่ได้ อย่าพูดมักง่าย
7.เรื่องให้ร้าย อย่าได้พูด
8.เรื่องลำบากใจ มุ่งที่เรื่อง ไม่มุ่งคน
9.เรื่องสนุก ต้องดูกาลเทศะ
10.เรื่องเศร้า อย่าได้เจอใครก็พูด
11.เรื่องคนอื่น พูดต้องระมัดระวัง
12.เรื่องตนเอง ตั้งใจฟังใจเราพูดอย่างไร
13.เรื่องปัจจุบัน ทำแล้วค่อยพูด
14.เรื่องอนาคต ไว้พูดในอนาคต

cr: blog oknation.net

 

banner3

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.