15 ข้อบอกนิสัยว่า รวยแล้วหรือยัง

3

โทมัส ซี คอลี่ (นักปรัชญาระดับโลก)
ให้คำจำกัดความระหว่างคนจน กับคนรวย ดังนี้..

1. ● คนรวยจะต้องมีรายได้มากกว่า 400,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป
○ คนจนจะต้องมีรายได้ 75,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากมากกว่า 150,000 บาทขึ้นไป
2. ● คนรวยต้องมี Diary Plan ทุกวัน
○ คนจนไม่ต้องมี
3. ● คนรวยตื่นก่อนทำงาน 3 ชม.
○ คนจนตื่นสาย
4. ● คนรวยชอบฟัง Audio book (CD) ทุกวัน
○ คนจนชอบดูรายการทีวีทุกวัน
5. ● คนรวยชอบพบปะกับคนใหม่ทุกวัน
○ คนจนไม่ชอบ
6. ● คนรวยชอบอ่านหนังสือ
○ คนจนไม่ชอบ
7. ● คนรวยชอบออกกำลังกาย
○ คนจนไม่ชอบ
8. ● คนรวยไม่ชอบกิน Junk food
○ คนจนชอบกิน
9. ● คนรวยดูทีวีน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน
○ คนจนดูที่วีวันละหลายๆ ชั่วโมง
10. ● คนรวยสอนนิสัยดีๆ ให้ลูกทุกวัน
○ คนจนไม่ทำ
11. ● คนรวยให้ลูกทำกิจกรรมอาสาสมัคร 10 ชั่วโมงต่อเดือน
○ คนจนไม่
12. ● คนรวยชอบให้ลูกอ่านหนังสือ
○ คนจนไม่
13. ● คนรวยเขียนเป้าหมายใว้บนกระดาษ
○ คนจนไม่
14. ● คนรวยตั้งใจทำเป้าหมายให้สำเร็จ
○ คนจนอยู่แบบง่ายๆ
15. ● คนรวยเชื่อว่าการพัฒนาตัวเองสำคัญ
○ คนจนไม่เชื่อ

ผลสำรวจมหาเศรษฐีทั่วโลก 400 คน มี 272 คนที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ “นิสัยของคนสำเร็จ”

cr : ขอขอบคุณข้อความส่งต่อทางไลน์

About admin

2 comments

  1. Walking in the prcsenee of giants here. Cool thinking all around!

  2. the Rand Corporation ? C’est bien là que Jean-Louis Gergorin a travaillé au début des 80′s ?Ils ont l’aire redoutablement équipés pour « Dire n’importe quoi avec aplomb », en effet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.