7 ข้อ ที่คนที่สำเร็จจริงๆ “แอบทำ” อยู่อย่างเงียบๆ

Untitled-1

7 ข้อ ที่คนที่สำเร็จจริงๆ “แอบทำ” อยู่อย่างเงียบๆ

 

เราทุกคน จริงๆ แล้ว อยากที่จะเชื่อว่า เรามีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จได้ แต่สุดท้าย

แล้ว สิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จได้จริงๆ ออกจากคนทั่วไป คือ การตัดสินใจที่ฉลาด การตัดสิน

ใจกระทำการต่างๆ เพื่อเอาชนะปัญหา นั่นคือเรื่องสำคัญ

 

‘และวันนี้ เราขอเอาข้อที่ คนที่ประสบความสำเร็จ แอบทำ แบบเงียบๆ 7 ข้อมาฝากกัน ที่หลายคน

อาจจะไม่รู้ว่าพวกเขาทำ แต่สิ่งเหล่านี้แหละ คือส่วนหนึ่งของการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดที่ทำให้พวก

เขามีวันนี้ได้

 

  1. พวกเขาสร้างเครือข่าย

 

สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้ทำคือ การสร้างเครือข่าย ซึ่งในโลกของการทำงานนั้น ต้องสร้างสมดุลให้ดี

ระหว่าง ผลประโยชน์ของบริษัท กับการสร้างเครือข่าย ผ่านความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับคนอื่นๆ

เพราะถ้าเขาสร้างความสัมพันธ์มากเกินไป สุดท้ายอาจจะเป็นอันตรายได้ แต่ถ้าเขาสร้างสมดุลได้

เครือข่ายนี่แหละ จะเป็นการสร้างสายป่านศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจของเขาได้อย่างดีเลยทีเดียว

 

  1. พวกเขาเริ่มโปรเจ็คใหม่

 

คนที่ประสบความสำเร็จ มักมีโปรเจ็คใหม่ๆ ที่เขาเริ่มทำเสมอ แต่เขาจะไม่เปิดตัวโปรเจ็คใหม่ของ

เขาเร็วเกินไป จนกว่ามันจะรุ่งจริงๆ และถึงเวลาของมัน รวมไปถึงการโอ้อวดธุรกิจของเขา ทั้งๆ

ที่มันยังไม่มีอะไรเท่าไหร่ ยิ่งอาจทำให้เขาดูโง่ในสายตาคนอื่นๆ

 

นอกจากนี้ การเปิดตัวโปรเจ็คที่ทำเร็วเกินไป ยิ่งเป็นการทำให้คู่แข่งได้ข้อมูลและนำมันไปพัฒนาต่อ

และทำให้ดีกว่าก็เป็นได้ จึงต้องระวังให้ดี!

 

  1. เอาชนะความท้าทายอย่างเงียบๆ

 

คล้ายๆ กับข้อที่ผ่านมา การที่เราเปิดเผยเกินไปว่ากำลังเจอปัญหาและความท้าทายอะไรอยู่ จะยิ่ง

เป็นการทำให้คู่แข่งล่วงรู้ปัญหาของเรา และนำไปปรับกลยุทธ์ทำให้เป็นต่อเรา นอกจากนี้ ถ้าพวก

เขากระโตกกระตากเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ มากเกินไป มันทำให้ดูเหมือนว่าพวกเขา กลัวปัญหานั้น

หรือไม่มีความสามารถมากพอที่จะก้าวผ่านไปได้ สู้ทำตัวเงียบๆ แก้ปัญหาเงียบ ดูนิ่งขรึม จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

 

  1. วิเคราะห์ไอเดียใหม่ๆ

 

คนพวกนี้ เวลาวิเคราะห์ พิจารณาไอเดียดีๆ โดยเฉพาะไอเดียที่มีโอกาสสำเร็จได้ ต้องเงียบมากๆ

เพราะอย่างที่สำนวนบอกว่า หน้าต่างมีหู ประตูมีช่อง เพราะฉะนั้น ระวังคนขโมยไอเดียไป โดย

เฉพาะคู่แข่ง!

 

  1. เข้าหาสังคม

 

คล้ายๆ การสร้างเครือข่าย นี่เป็นอีกเรื่องที่คนประสบความสำเร็จจริงๆ ทำอย่างเงียบๆ เพราะ

บางที หลายๆ ก็ไม่ชอบ หากคบหากันทางธุรกิจ หรือเรื่องส่วนตัว แล้วต้องป่าวประกาศให้โลกรู้

ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เงียบๆ ไว้ดีที่สุด

 

  1. ดูแลลูกจ้างอย่างยุติธรรม และมีศีลธรรม

 

คนพวกนี้จะปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเคารพ และดูแลพวกเขาอย่างยุติธรรมและมีศีลธรรม โดยที่ไม่ต้อง

ป่าวประกาศ และไม่โอ้อวด หรือเบ่งว่าตนอยู่สูงกว่า หรือมีอำนาจมากกว่า และลูกจ้างก็จะรู้สึกดี

เวลาที่คนเหล่านี้ ไม่ทำให้เขารู้สึกอับอายว่าเป็นลูกจ้าง หรือมีฐานะที่ด้อยกว่า ซึ้งเป็นการซื้อใจ

ลูกจ้างได้อย่างดีเลยทีเดียว

 

  1. พวกเขาลงทุน

 

สิ่งสุดท้ายที่คนเหล่านี้ทำเงียบๆ คือลงทุน ไม่ว่าจะเป็นลงทุนในหุ้น หรืออสังหาริมทรัพย์ เพราะถ้า

เขาเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้กับคนอื่น และถ้าคนนั้น ไม่ได้มีฐานะทางการเงินใกล้เคียงกัน อาจเป็น

อันตรายได้ หรืออาจเป็นช่องให้คู่แข่งของเขา เอาไปเป็นข้อมูลเพื่อเอาชนะเขาได้นั่นเอง

 

Cr : เว็บไซต์ patjaa

About ictwo