สร้างค่านิยมหลักในองค์กร

hands-1345059_1280

 

ค่านิยมในองค์กร คืออะไร

ค่านิยมหลักในองค์กร หรือที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Core Value นั้น หากให้อธิบายง่ายๆ ก็คงมีความหมายว่าเป็นค่านิยมที่ใช้ในการชี้นำองค์กรและพฤติกรรมพนักงานให้ปฏิบัติตาม และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่ผลต่อการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย ซึ่งค่านิยมหลักที่ว่านี้ก็มักที่จะมีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของเราด้วย เช่น ธุรกิจร้านอาหารอาจมีค่านิยมในเรื่อง ความสะอาด ราคาถูก รสชาติดี หรืออย่างธุรกิจโรงแรมก็จะเป็นค่านิยมเรื่อง บริการดี สะดวกสบาย เป็นต้น โดยพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในองค์กรก็ต้องยึดถือยึดมั่นและปฏิบัติเพื่อให้ทุกภาคส่วนขององค์กรนั้นมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวกัน

ทำไมต้องมีค่านิยมหลัก

หลายคนมักสงสัยว่าค่านิยมหลัก (Core Value) ในองค์กรนั้นจะมีไว้เพื่ออะไร และอะไรหลายๆ อย่างจะง่ายขึ้นหรือไม่หากทุกคนไม่ต้องมานั่งพะวงถึงค่านิยมหลักตลอดเวลาที่ทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็ต้องยอมรับว่าหากไม่มีค่านิยมในองค์กรแล้วการทำงานหลายๆ อย่างอาจจะง่ายขึ้น แต่เป็นเพียงในระยะสั้นๆ เท่านั้น เพราะหากมองในระยะยาวแล้วคงจะมีผลเสียที่ตามมาไม่น้อยเลยทีเดียว ทางหนึ่งที่จะอธิบายผลที่ตามมาของการที่องค์กรไม่มีค่านิยมหลักก็คือให้ลองเปรียบเทียบกับชีวิตของคนเราดู

ทุกวันนี้ชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความกดดันรอบตัวมากมายตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กที่ต้องคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำเกรดให้ดี เพื่อที่จะได้มีงานการที่ดี ซึ่งคิดๆ ดูแล้วคงเป็นเรื่องง่ายกว่าที่จะโยนความกดดันเหล่านี้ทิ้งไปเสีย แล้วใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ ในระยะสั้นเราก็คงมีความสุขดีกับการใช้ชีวิตไปวันๆ โดยที่ไม่ต้องมานั่งเครียดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตต่างๆ ที่เคยวาดไว้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปในระยะยาวเราก็จะค้นพบว่าตัวเองออกนอกเส้นทางที่จะไปสู่เป้าหมายมามากเกินไปจนกลับตัวไม่ได้แล้ว สำหรับค่านิยมในองค์กรก็เช่นกันหากพนักงานในองค์กรของเราทำงานไปวันๆ โดยไม่มีหลักหรือแนวคิดให้ยึดถือเป็นแนวทาง อาจจะทำให้การบริหารจัดการงานไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ หรืออาจจะยากที่จะเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ และยากเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจว่าองค์กรเรานั้นจะเดินหน้าไปในทิศทางใดในอนาคต

ค้นหาค่านิยมหลักในองค์กรของตัวเอง

เมื่อเรารู้ถึงความสำคัญของค่านิยมหลักในองค์กรแล้ว ก้าวต่อไปที่ควรทำก็คือการสร้างค่านิยมหลักให้กับองค์กรของเราเองด้วย 5 แนวทางดังนี้

1. ระดมความคิด

ในขั้นตอนแรกนั้นให้เริ่มจากการระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารองค์กร หรือแค่ตัวเราเองออกมาก่อน โดยคิดขึ้นมาเองหรือจะอาศัยเว็บ http://corevalueslist.com ก็ได้ จากนั้นคัดเลือกค่านิยมที่เรารู้สึกว่าแสดงตัวตนขององค์กรออกมาได้ชัด หรือเป็นส่วนที่เราอยากให้องค์กรเราเป็น โดยหัวใจสำคัญในข้อนี้ก็คือการพยายามเลือกค่านิยมเหล่านี้ออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

2. จับกลุ่มค่านิยม

หลังจากที่ได้ค่านิยมมาจำนวนมากพอแล้ว (แนะนำว่าอย่างน้อย 20 คำ) ขั้นตอนต่อมาก็คือการหาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละคำเพื่อจัดเป็นหมวดหมู่ออกมาก อย่างเช่น ถ้าเราได้คำว่า Strength กับ Courage เราก็สามารถจับทั้ง 2 คำนี้มารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ เพราะให้ความรู้สึกที่คล้ายและเชื่อมโยงกัน ซึ่งสิ่งสำคัญในข้อนี้ก็คือพยายามเลือกจับกลุ่มที่น่าสนใจ อย่าเลือกกลุ่มออกมามากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดความทับซ้อนกันระหว่างกลุ่ม และแต่ละกลุ่มดูไม่มีความแน่ชัดในตัวเอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะแบ่งเอาไว้ประมาณ 4-7 กลุ่ม

– Group 1 – Family, Loyalty, Relationships, Intimacy

– Group 2 – Learning, Growth, Knowledge, New Experience, Openness

– Group 3 – Healthy, Balance, Freedom, Happiness

– Group 4 – Courage, Confidence, Strength

– Group 5 – Discipline, Purpose, Security, Forward thinking

3. แยกแยะค่านิยม

ขั้นตอนนี้จะเรียกว่ายากที่สุดเลยก็ว่าได้ เพราะเราจะต้องเลือกค่านิยมที่ใกล้เคียงกับตัวเราหรือองค์กรของเรามากที่สุดออกมา ซึ่งความยากก็คือในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันอยู่ ดังนั้นค่อยๆ ไตร่ตรองและเลือกคำที่ตรงกับตัวเราที่สุดออกมาให้ได้

4. ให้คำนิยามกับค่านิยม

หลังจากที่เราได้ค่านิยมในแต่ละกลุ่มมาจาก 4-7 กลุ่มแล้ว ให้นิยามในแต่ละหัวข้อว่าทำไมหัวข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราหรือองค์กร และเป้าหมายของแต่ละข้อคืออะไรเมื่อเทียบกับสิ่งที่เป็นอยู่ โดยพยายามเขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเป็นการเข้าใจหลายๆ แง่มุมของคำที่เราเลือกให้ไปอยู่ในค่านิยมนั้น ซึ่งหากเรายังเขียนได้ไม่เต็มที่แสดงว่าคำๆ นั้นอาจจะไม่ใช่ค่านิยมของเรา เพราะเรายังไม่สามารถเข้าใจคำนั้นได้อย่างเต็มที่ ดูตัวอย่างคร่าวๆ ต่อจากข้อ 3 ดังนี้

Family: อยากให้พนักงานในองค์กรสนิทสนมกัน ทำงานร่วมกันอย่างครอบครัว มีความสามัคคีกลมเกลียวและพร้อมช่วยเหลือกันอยู่ตลอด

Learning: ให้องค์กรเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ ที่พนักงานทุกคนมีความกระหายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา มีการสนับสนุนสื่อต่างๆ ในการเรียนรู้ในองค์การเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

Balance: แบ่งเวลาการใช้ชีวิตให้ดี ใช้เวลาทำงานในที่ทำงาน ใช้เวลาพักผ่อนเมื่ออยู่ที่บ้าน จัดสมดุลชีวิตให้ดีเพื่อลดความเครียดให้กับพนักงาน อย่าเอาเรื่องานไปเครียดที่บ้าน และอย่านำเรื่องที่บ้านมาปนกับงาน

Courage: กล้าเผชิญกับปัญหาที่เข้ามา พร้อมวิเคราะห์และนำมาแก้ไข กล้าเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

Discipline:  ปฏิบัติตามกฎองค์กรอย่างเคร่งครัด มีวินัยต่อตัวเองและกับองค์กร เข้างานตรงเวลา ส่งงานตามกำหนด

5. เตรียมนำไปใช้

ในขั้นตอนสุดท้ายนี้คือการจัดเรียงรูปแบบของค่านิยมหลักที่เราได้คัดเลือกมาเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเข้าใจได้อย่างง่าย เป็นที่จดจำ และเหมาะกับการนำไปปรับใช้ในการทำงาน โดยการสรุปรวบยอดใจความสำคัญของแต่ละหัวข้ออีกทีดังตัวอย่างด้านล่างนี้

FLBCD :

Family – ทำงานอย่างครอบครัว

Learning – ไม่กลัวที่จะเรียนรู้

Discipline – สร้างวินัยเคร่งครัด

Balance – จัดสมดุลชีวิต

Courage – กล้าพิชิตปัญหา

• • •

เมื่อได้ชุดค่านิยมขององค์กรมาแล้ว เป็นสิ่งสำคัญมากๆ ที่เรา ในฐานะของเจ้าของธุรกิจ จะต้องอธิบายและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนทุกระดับในองค์กรเข้าใจ จดจำ และยึดถือปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากพนักงานของเราเข้าใจถึงความสำคัญและข้อดีของการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรแล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะให้พวกเขานำหลักแนวคิดดีๆ เหล่านี้ไปใช้ในการทำงานทุกๆ อย่าง

 

ขอขอบคุณ : incquity

About Manat Zaa