ลองสังเกตุดูว่า ในชีวิตเรามี “กาฝากชีวิต” อยู่รึเปล่า

life

 

ที่บ้านผมมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่ผมรักมาก แต่ต้นไม้ต้นนี้มักเจอกับศัตรูคุกคามอยู่บ่อยครั้ง ศัตรูที่ผมพูดนี้ไม่ใช่หนอนหรือแมลงหรือโรค แต่มันคือ กาฝาก ผมต้องช่วยจัดการเอากาฝากออกบ่อยครั้ง กาฝากเปรียบได้กับวัชพืชในแปลงผักที่คอยแย่งอาหารพืชผักที่เราปลูกไว้ กาฝากเริ่มต้นจากชีวิตในเมล็ดเล็กๆ จากพันธุ์ไม้อื่นมาเกาะติดต้นไม้ที่เราปลูกไว้จากพาหะต่างๆ เช่น นก กระรอก ฯลฯ จากชีวิตเล็กๆ มันค่อยๆ โตขึ้นจากน้ำเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกไว้ ต่อมาไม่นานชีวิตเล็กๆ จะโตขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นเหมือนกิ่งหนึ่งในต้นนั้น ถ้ากาฝากมีมากและมีอยู่นานต้นไม้ต้นนั้นจะไม่เกิดผล ไม่โต และทำให้ต้นไม้ดังกล่าวสูญเสียความงดงาม

ผมต้องขอให้คนมาช่วยตัดกิ่งกาฝากออกจากต้นบ่อยๆ เมื่อกิ่งกาฝากถูกตัดออกไปต้นไม้ของผมดูสวยงามขึ้น กิ่งก้าน ผลิใบ ผลิดอกออกผลดีขึ้น ชีวิตของคุณและผมคงไม่ผิดอะไรกับต้นไม้บ้านของผมนั้น เราต้องเผชิญกับศัตรูชีวิตที่มีจุดเริ่มต้นแทบจะไม่รู้ตัวแต่เมื่อรู้ตัวว่ามีกาฝากมันก็เกือบจะสายไป หรืออาจจะสายไปเสียแล้ว

กาฝากที่ผมพูดเป็นกาฝากชีวิต ที่มันเริ่มต้นก่อตัวจากความคิดไม่ดีที่ตัวเราประมาท คิดว่าไม่เป็นไร กำจัดมันเมื่อใดก็ได้และแล้วเราก็ลืมมันไป ขณะที่เราคิดว่าเราลืมไปแล้วนั้นมันค่อยๆ หยั่งรากและเกิดแขนงในตัวเรา จนมันเติบใหญ่เราไม่อาจกำจัดมันให้ออกไปจากชีวิตเราได้ ความคิดไม่ดีอาจเป็นความอิจฉาริษยา อาจเป็นรากขมขื่น อาจเป็นความคิดโลภอยากได้ของ อยากได้หญิงอื่นนอกเหนือภรรยาของตน

จริงอยู่ความคิดดังกล่าวย่อมผลุดขึ้นหรือถูกกระตุ้นให้เกิดความคิดขึ้นได้กับทุกคน การที่ความคิดผลุดขึ้นหรือถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นในตัวของมันไม่ใช่เป็นความผิดหรือความบาป มันไม่ใช่อันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าเราบ่มความคิด หรือเต็มไปอยู่ในความทรงจำ ความคิดดังกล่าวจะค่อยๆ หยั่งรากและเติบโตกลายเป็นความรู้สึกที่รุนแรงแล้วแผลงฤทธิ์ออกมาในรูปของการกระทำ ขอให้เราจำไว้เสมอว่า นกบินข้ามศีรษะ ถือว่าเป็นเรื่องปกติและไม่อาจห้ามได้ แต่คุณสามารถไล่นก ปฏิเสธไม่ให้มันทำรังบนศีรษะเรา ฉันใดก็ฉันนั้น ความคิดไม่ดี อาจผลุดขึ้นหรือกระตุ้นให้เกิดขึ้น มันเรื่องห้ามไม่ได้ แต่คุณและผมต้องห้ามมันไม่ให้มันมาหยั่งรากทำรังในชีวิตของเรา

จงระวังความคิดที่เกิดขึ้น ถ้าเกิดขึ้นต้องรู้เท่าทันดับความคิดนั้นเสีย ถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองมีกาฝากแห่งความคิดที่ไม่ดีกำลังเติบโตขึ้นในชีวิตเป็นเหตุให้คุณธรรมในชีวิตอับเฉาลง จงอย่ารีรอและมัวเสียดายจงตัดมันทิ้งเสีย ถ้าคุณปล่อยให้กาฝากมีชีวิต คุณเองก็จะตาย จงเลือกเอาถ้าคุณตัดเองไม่ได้ จงแสวงหาพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงทราบวิธีที่จะกำจัดกาฝากชีวิต ให้หมดจากชีวิตเรา


 

ขอบคุณที่มา : romyenchurch.org

About Manat Zaa