มองมุมชีวิต มหาตมะคานธี

2015-12-02-23

ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน ทั้งสร้างความทุกข์และความสุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน

ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน

เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งดีงาม

เผชิญหน้ากับคำตำหนิ หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด

คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

พูดให้น้อยลง คิด และทำให้มากขึ้น จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต

ศรัทธาในตัวเอง ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง

“ทำไมต้องทำชีวิต … ให้เป็นเรื่องยาก”

คิดถึงใคร … ให้โทร
อยากเจอใคร … ให้ชวน
อยากให้คนอื่นเข้าใจ … ให้อธิบาย
มีคำถาม … ให้ถาม
ไม่ชอบอะไร … ให้พูด
ชอบอะไร … ให้บอก
อยากได้อะไร … ให้ทำ
รักใคร … อย่าเก็บเอาไว้

*ชีวิตไม่ยาก แต่ที่ยาก เพราะ … “ไม่คิดให้ง่าย”

 

ขอบคุณที่มา :jinaapantuda.com

About admin