ข้อคิดดีๆ ในการดำเนินชีวิต

think

ความรักที่แท้จริงมันก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอว์ ชิ้นส่วนทั้งหมดจะสามารถค้นพบตัวเองได้ก็ต่อเมื่อแต่ละชิ้นสามารถหาส่วนที่ “ใช่” สำหรับตัวมันเองได้ก่อน

รบกวนให้คุณใช้เวลาในการอ่านและคิดตามเพียง 2-3 นาทีเท่านั้น โปรดอย่าเก็บบทความนี้ไว้คนเดียว แบ่งปันมันให้กับผู้อื่นสร้างมุมมองที่ดีในการใช้ชีวิต

ข้อแนะนำในการดำเนินชีวิต
1. จงระลึกเสมอว่าการจะได้พบความรักและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น จะต้องประสบกับความเสี่ยงอันมหาศาลเช่นกัน

2. เมื่อคุณพ่ายแพ้กับมัน จงอย่าลืมเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นบทเรียน

3. จงปฎิบัติตาม 3Rs
3.1. เคารพตนเอง (Restpect for self) หากเราไม่เคารพตนเอง แล้วใครจะมา    เคารพตัวเรา จงพึงสังวรณ์ไว้
3.2. เคารพผู้อื่น (Respect for others) เมื่อเราเคารพตัวเองแล้ว สำคัญเราต้อง    เคารพผู้อื่นด้วยเช่นกัน
3.3. รับผิดชอบต่อการกระทำของตน (Responsibility for all of your actions)     หากเราไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองแล้วใครจะมาเคารพเรา ใครจะ    มารับผิดแทนเรา

4. จงจำเอาไว้ว่าการที่ไม่ทำตามใจปราถนาของตนในบางครั้งก็ให้โชคอย่างน่ามหัศจรรย์

5. จงเรียนรู้กฏ เพื่อจะทราบวิธีการฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม

6. จงอย่าปล่อยให้การทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องเพียงเล็กน้อยมาทำลายมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ของคุณ

7. เมื่อคุณรู้ว่าทำผิด ไม่หนีปัญหาที่คุณก่อ แต่จงอย่ารอช้าเพื่อที่จะแก้ไข

8. จงหาเวลาในการอยู่ลำพังผู้เดียวในแต่ละวัน เพื่อทำความเข้าใจกับตัวเราเองบ้าง

9. จงอ้าแขนรับการเปลี่ยนแปลง แต่อย่าปล่อยให้คุณค่าของคุณหลุดลอยจากไป

10. จงระลึกเสมอว่า บางครั้งความเงียบ ก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุด

11. จงดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อที่ว่า เมื่อคุณสูงวัย และได้คิดหวนกลับคุณก็จะสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ได้เคยทำไว้อีกครั้ง

12. บรรยากาศอันอบอุ่นในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งของชีวิต

13. เมื่อเกิดขัดใจกับคนที่คุณรักให้หยุดไว้แค่เรื่องปัจจุบัน อย่าขุดคุ้ยถึงเรื่องในอดีต

14. จงหาโอกาสท่องเที่ยวไปยังสภานที่ต่างๆ ที่คุณไม่เคยไป อย่างน้อยก็ปีละครั้ง เพื่อทำการลบความคิดแบบเดิมๆที่อยู่ในจิตใจของคุณ

15. จำไว้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีที่สุด คือความรัก มิใช่ความใคร่

16. จงตัดสินความสำเร็จของตนด้วยสิ่งที่ต้องเสียสละ

17. จงเข้าใกล้ความรักด้วยการ ปล่อยวาง

18. จงสุภาพกับโลกใบนี้

“ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และโปรดจงแบ่งปันบทความดีๆ ให้คนที่คุณรัก”

ขอขอบคุณ goodthingsforfriends.blogspot.com

About Manat Zaa