ความทรงจำเกี่ยวกับแม่

Untitled-1

ความทรงจำเกี่ยวกับแม่

จะเด่นชัดขึ้นมาสองสามเรื่อง

หลังท่านจากไปแล้ว………

แม่มักมีชีวิตอยู่

ในช่วงที่หัวคุณยังยุ่งเรื่องงาน

ในช่วงที่คุณรู้สึกว่าไม่มีเวลา

ในช่วงที่คุณไม่ค่อยมีเงิน

หรือในช่วงที่คุณเหนื่อยอ่อนกับคนอื่น

ต่อไปเมื่อแม่จากไป…….

คุณถึงค่อยเห็นว่า

งานไม่ได้ยุ่งขนาดไม่มีเวลามาอยู่กับแม่

เงินไม่ได้น้อยขนาดซื้อความสุขให้แม่ไม่ได้

และความเหนื่อยอ่อนที่คุ้มค่าความทรงจำที่สุด

ก็คือความเหนื่อยเพื่อแม่

ไม่ใช่เพื่อใครที่ไม่ได้ให้เลือดเนื้อคุณมา

เมื่อถึงเวลาเตือนให้ระลึกถึงแม่ผู้จากไป

แม้ในหัวคุณไม่ยุ่งเรื่องงาน

แม้ในมือคุณมีเงินถุงเงินถัง

แม้ในจังหวะที่พลังชีวิตเต็มแน่น

ถึงคุณคิดทำเพื่อแม่ได้กี่เรื่อง

ก็เอาตัวแม่กลับมา

ทำอะไรให้ท่านไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียว!!!!

 

ขอบคุณ ดังตฤณ

About ictwo