แม่น้ำในฝรั่งเศส กลายเป็นสีเขียวอ่อน

 

lodet

ที่มาภาพ

สุดประหลาด แม่น้ำในฝรั่งเศสกลายเป็น สีเขียวอ่อน

เกิดปรากฎการณ์สุดประหลาดขึ้นที่แม่น้ำสายหนึ่งใน ฝรั่งเศส เมื่อแม่น้ำกลายเป็นสีเขียวทั่วเมือง ก่อนหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมจะ ออกมาเฉลยว่าเป็นโครงการรณรงค์ให้คนตระหนักถึงคุณภาพแหล่งน้ำเพื่อกระตุ้น ให้คนฝรั่งเศสหันมาสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม

 

lodet1

ที่มาภาพ

 

ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์ ว่าอาจจะเป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ทางหน่วยงานสิ่งแวดล้อมของฝรั่งเศสจึงได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีนี้ว่า ปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสีที่แม่น้ำ ลอเด็ต เป็นหนึ่งในโครงการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้คนตะหนักถึงคุณภาพของแหล่งน้ำที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักทั่วโลก

ทั้งนี้ หน่วยงานดังกล่าวยืนยันว่า แม่น้ำที่เปลี่ยนสีในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการเพิ่มมลพิษทางน้ำแต่อย่างใด อีกทั้งสีเขียวอ่อนที่ย้อมลงแม่น้ำนั้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบหรือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ เพราะเพียงหนึ่งวันสีของแม่น้ำจะกลับมาสู่สภาวะปกติ

 

lodet2

ที่มาภาพ

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการหยิบยกไปถึงกรณีแม่น้ำย้อมสีที่เมืองชิคาโก ซึ่งมีการย้อมสีแม่น้ำให้เป็นสีเขียวอ่อนที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ โดยเป็นการะทำของมนุษย์ ทำให้ผู้คนในโลกออนไลน์ ต่างกังวลอยู่ไม่น้อย เกี่ยวกับปัญหามลพิษที่จะตามมาแม้ว่าจะชี้แจงว่าไม่ได้สร้างปัญหาใดๆ ต่อสิ่งแวดล้อมก็ตาม

 

ขอบคุณ : New 108 ฉบับ 434

About Manat Zaa