สัมมนาฟรีผ่านทางออนไลน์

online

สำหรับผู้ที่สนใจดูผ่านออนไลน์ ในการฟังแต่ละรอบจะจำกัด ไม่เกิน 100 ท่านเพื่อประสิทธิ์ภาพในการชม

โดยท่านต้องลงทะเบียนก่อน เพื่อรับรหัสผ่านในการชม >>ลงทะเบียน<<

 

อุปกรณ์และโปรแกรมที่ต้องมี :

1. เครื่อง Computer, Notebook , Tablet พร้อมลำโพง หรือหูฟัง

2. อินเตอร์เน็ตความเร็วไม่น้อยกว่า 512K

3. เว็บบราวเซอร์ เช่น IE, FireFox หรือ Chrome ที่ติดตั้ง Flash Player เวอร์ชั่น 10 หรือสูงกว่า ท่านสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่น ของ Flash Player ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้โดยเข้าไปที่ http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/find-version-flash-player.html

 

เมื่อจบสัมมนาท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 091-716-9643

หมายเหตุ เราอยากให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางมาฟังสัมมนาที่ อาคารสิริภิญโญ เช่นผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือผู้พิการ ท่านที่สามารถเดินทางมาฟังสดได้จะมีประสิทธิภาพมากกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.