นโยบายส่วนบุคคล

หลักการปฏิบัติของเว็บไซต์ อินคริสตัลบิสดอทคอม ที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้มีดังต่อไปนี้

โดย ให้ความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่าน แจ้งข่าวสาร ในงานสัมมนาท่านสมัคร ถ้าท่านไม่ต้องการให้เราส่งข้อมูลเพื่อแจ้งข่าวสาร กรุณาแจ้งให้เราทราบ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ข้อมูลที่ท่านได้ระบุในเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วย
– ชื่อ-นามสกุล
– เบอร์ติดต่อ
– อีเมล์แอดเดรส
– เพศ
– ช่วงอายุ
– อาชีพโดยรวม
– เว็ปไซต์ของท่าน(ถ้ามี)
– ข้อมูลที่รู้จักงานสัมมนาจากที่ใด
– ชื่อผู้แนะนำ(ถ้ามี)
– ความตั้งใจในการเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี่เพื่ออะไร

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางเว็บไซต์ ไม่ขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อื่นออกไปทุกกรณี ทางเราจะใช้เพื่อประโยชน์ในงานสัมมนา เพื่อแจ้งข่าวสารกับท่านเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะไม่มีการเปิดเผย โดยปราศจากการยินยอมของท่าน เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นให้เปิดเผย

ความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทางเว็บไซต์ มีการปกป้องข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับเรา ในขณะที่ ทางเว็บไซต์ไม่สามารถรับประกันว่า จะไม่มีการเข้าถึงที่มิได้รับอนุญาต เรารับประกันว่าจะดูแลรักษาความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี และป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้
ข้อกำหนดของนโยบายส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงการใช้งานข้อมูลใดๆ ที่ได้มาในขณะดำเนินการ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อกำหนดในทุกเวลา ดังนั้นโปรดเยี่ยมชมหน้านี้ให้บ่อยครั้งเท่าที่ท่านต้องการ

การเชื่อมโยง
ทางเว็บไซต์ 21ศาลาแดงดอทคอม มีการเชื่อมโยงไปสู่ทางชมรมคนรักอีเบย์ บางส่วนเพื่อในงานสัมมนาเท่านั้น

ติดต่อเรา
ในการใช้บริการจากเว็บไซต์ 21ศาลาแดงดอทคอมท่านเข้าใจและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ระบุไว้ข้าง ต้น ถ้าท่านมีคำถามหรือคำติชมเกี่ยวกับนโยบายความส่วนบุคคล หรือตลอดจนการรับบริการและการใช้งานจากเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อสอบถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.