5 วิธีต้อนรับต้นปี 2559 อย่างมีความสุข

 

Untitled-1

“5 สิ่งที่ควรทำทุกวันตลอดชีวิต”

เพื่อเริ่มต้นปีแห่งการพัฒนาตนเอง ลงมือทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนชั่วชีวิต

1) อ่านหนังสือดีๆ วันละ 30 นาที

การอ่านหนังสือ คือทางลัดของชีวิต ทำให้คนๆหนึ่ง ย่นระยะเวลาของความสำเร็จไปได้มาก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างอุปนิสัยการอ่านให้เกิดขึ้นในตนเอง ชีวิตจะดีขึ้นอีกมาก เพียงแค่คุณทำสิ่งง่ายๆ หยิบหนังสือดีๆขึ้นมาอ่านอย่างน้อยวันละครึ่งชั่วโมง!!!

2) เขียนสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในแต่ละวัน คุณควรหาเวลาว่าง จดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในวันพรุ่งนี้เป็นข้อๆ ลองเรียงลำดับว่าต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง แล้วทำตามแผนที่วางไว้ ด้วยวิธีง่ายๆ ที่ว่า การทำหน้าที่ของคุณจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดปัญหาผัดวันประกันพรุ่ง และช่วยให้ความคิดของคุณเป็นระบบระเบียบมากขึ้นด้วย

3) ทำสมาธิวันละ 15 นาที ก่อนนอน (หรือมากกว่านั้น)

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า การทำสมาธิ (การภาวนา) นั้นมีประโยชน์สามวาระ วาระที่หนึ่ง เป็นไปเพื่อประกอบการงาน ทำให้การงานมีประสิทธิภาพ ทำให้สุขภาพดี ทำให้กำลังใจดี ทำให้เป็นคนโชคดี วาระที่สอง เมื่อฝึกสมาธิแล้ว จะทำให้สามารถควบคุมจิตสุดท้ายได้ ส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภูมิ ไม่ต้องไปเกิดในทุคติภูมิ วาระที่สาม เมื่อฝึกสมาธิแล้ว จะช่วยให้กิเลสลดลง มีโอกาสเข้าถึงมรรคผลนิพพาน ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุผลอันใด ที่เราจะไม่ลงมือฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวัน

4) ระลึกถึงความตายก่อนนอน

ทุกคนต้องตาย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า และเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ การซ้อมตายก่อนนอน จะทำให้เราเป็นผู้ไม่ประมาทต่อชีวิต ทำสิ่งที่ควรทำ นอกจากนี้ยังทำให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักปล่อยวาง และมีจิตเมตตาต่อผู้อื่นมากขึ้นด้วย

5) ออกกำลังกายวันละ 15 นาที

สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ คนที่รักตนเอง ย่อมไม่ควรละเลยตนเอง แม้เรามีทุกอย่างในชีวิต แต่ไม่มีสุขภาพที่ดี สิ่งใดๆที่มีอยู่ก็คงไร้ความหมาย

5 กิจกรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่เสียเวลามาก 5 และเป็นสิ่งที่ควรทำทุกวัน เหมือนกินข้าว เหมือนขับถ่าย เหมือนการหายใจ

5 กิจกรรมนี้ ไม่ใช่เรื่องยากหรือง่าย แต่เป็นเรื่องของการทำหรือไม่ทำ

ทุกคนรักตัวเอง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำสิ่งดี ๆ เพื่อตัวเอง

รักตัวเองแล้ว ต้องทำสิ่งดีๆ เพื่อตนเองด้วย ความรักตนเองจึงก่อเกิดเป็นผลสำเร็จ

โดย พศิน อินทรวงค์

(ที่มา: https://www.facebook.com/talktopasin2013)

 

About ictwo