กฏ 18 ประการ วิธีเอาชนะและจูงใจคน

Untitled-1

กฏ 18 ประการ วิธีเอาชนะและจูงใจคน

 

จากหนังสือ How to Win Friends and Influence People (ของ เดล คาร์เนกี้)

เป็นหนังสือคลาสสิค ที่ทุกคนต้องอ่าน ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำมาใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน ในการพบปะผู้คน การติดต่อสื่อสาร การติดต่อธุรกิจ

โดยมีกฎ 18 ข้อ ดังนี้

 

กฎข้อที่ 1 จงให้ความสนใจแก่บุคคล ที่เราติดต่อด้วย และแก่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขา โดยการแสดงออกทั้งทางกายหรือท่าทาง วาจา ใจ ไม่ควรพูดแต่เรื่องของตัวเอง

 

กฎข้อที่ 2 จงยิ้ม การยิ้มช่วยสร้างรอยพิมพ์ใจ ให้บังเกิด แก่ผู้ที่พบเห็นทุกคนและ ก่อให้เกิดมิตรภาพขึ้นทันที

 

กฎข้อที่ 3 จำชื่อคนนั้น ๆ ให้ได้ และเรียกเขาให้ถูกทุกครั้ง

 

กฎข้อที่ 4 ทำตนเป็นนักฟังที่ดี ให้ความสนใจ ฟังเรื่องที่เขาพูด ให้เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวเขาตามความพอใจของเขา แล้วเขาจะรักเราไม่รู้ลืม

 

กฎข้อที่ 5 จงพูดในเรื่องที่เขากำลังคลั่งไคล้ และเรื่องที่เขามีความรู้ความชำนาญเรื่องที่เขากำลังชอบ กำลังภูมิใจ หรือเรื่องที่เขากำลังได้รับความตื่นเต้นมาใหม่

 

กฎข้อที่ 6 จงทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่า เป็นคนสำคัญหรือชี้ให้เห็นจุดสำคัญดีเด่นในตัวเขา ทำเช่นนั้นด้วยความจริงใจและแนบเนียน ทุกคนจะชอบคุณ เพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ชอบให้คนสรรเสริญ ไม่ว่าต่อหน้า หรือลับหลัง

 

กฎข้อที่ 7 จงหลีกเลี่ยงการโต้เถียง เพราะถึงแม้จะเถียงชนะเขา แต่ก็ทำให้เสียมิตรภาพ

 

กฎข้อที่ 8 จงแสดงความเคารพในความคิดเห็นของเขา อย่าบอกว่าเขาผิด

 

กฎข้อที่ 9 ถ้าเราผิด จงรับผิดทันที

 

กฎข้อที่ 10 จงเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตร พูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่นำเรื่องที่ขัดแย้งมากล่าวให้ขัดใจกัน

 

กฎข้อที่ 11 จงทำให้เขาพูดยอมรับว่า “ใช่ ๆ” โดยเร็ว ถ้าทำโดยตรงไม่ได้ ก็ค่อย ๆทำทางอ้อมให้ยอมรับไปทีละขั้น

 

กฎข้อที่ 12 จงปล่อยให้เขาพูด คุย ระบายอย่างเต็มที่ อย่าพยายามหาเรื่องแย้งหรือขัดคอ

 

กฎข้อที่ 13 จงทำให้เขารู้สึกว่า “ความคิด” นั้นเป็นของเขา แล้วเขาจะคล้อยตามเรา โดยง่าย ทั้ง ๆ ที่เป็นความคิดของเรา

 

กฎข้อที่ 14 จงพยายามมองดู เรื่องต่าง ๆ ในแง่หรือสายตาของเขา

 

กฎข้อที่ 15 จงแสดงความซาบซึ้ง ในความคิดของเขา หรือแสดงความเห็นใจ ในความต้องการของเขา

 

กฎข้อที่ 16 จงพูดในสิ่งที่เขาภูมิใจ หรือเป็นปมเด่นของเขา ด้วยการกล่าวถึงความชาญฉลาด ความเชี่ยวชาญ เมตตาธรรม น้ำใจนักกีฬา อย่ากล่าวถึงปมด้อย หรือสิ่งที่เขาไม่พูดถึง

 

กฎข้อที่ 17 จงเน้นความคิดเห็นของเขา ให้เป็นเรื่องที่น่าฟัง กินใจเห็นจริงเห็นจัง

 

กฎข้อที่ 18 จงพูดยั่วยุ ท้าทายให้เกิดการกระทำตาม โดยชี้ให้เขาเห็นว่า เขาจะไม่น้อยหน้าใครในอนาคต

 

อย่าอ่านเพียงอย่างเดียว !!! จงนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย ดังคำกล่าวของเดล คาร์เนกี้ ที่ว่า “คนที่ไม่เริ่มก้าวไปไหนเลย ก็ติดก็อยู่ตรงนั้นแหละ”

 

 

(ขอบคุณบทความจาก : สำเร็จทุกเป้าหมาย สไตล์คนขี้เกียจ #NewHeartNewWorld)

About ictwo